Rust en ruimte om te ondernemen Lees online  |  Afmelden
Hoek en Blok
Coronavirus:
In deze nieuwsbrief
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren - TOGS
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers - Tozo
Banken ruimhartig met uitstel aflossing
Exportkredietverzekering verruimd vanwege coronacrisis
Bijzonder uitstel belastingen
Tot slot
 
In deze nieuwsbrief
Via onze nieuwbrieven houden wij u op de hoogte over de financiële maatregelen vanuit de overheid, belastingdienst en pensioenfondsen. Alles is erop gericht om oplossingen te bieden om u in financiële zin door deze moeilijke tijd heen te helpen.
Wij doen er alles aan om u tijdig te informeren over nieuwe maatregelen, wijzigingen, versoepelingen en nadere uitwerking van regelingen.
In deze nieuwsbrief gaan wij in op de uitwerking van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), uitstel aflossing, verruiming exportkredietverzekering en uitstel belastingen.
 
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren - TOGS
Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de kabinetsmaatregelen rond het coronavirus? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.
De TOGS werd eerder bekendgemaakt als Noodloket. Ondernemers zijn vrij in het doel van besteding.
 
Voor wie is de TOGS-regeling bedoeld?
Ondernemers in onderstaande sectoren kunnen hierop aanspraak maken:  
 • eet- en drinkgelegenheden: o.a. restaurants, cafetaria, eventcatering, cafés;
 • haar- en schoonheidsverzorging: o.a. kappers, pedicures, visagisten;
 • evenementenlocaties en organisatoren;
 • sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen; 
 • bepaalde private culturele instellingen, zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen, bioscopen en instellingen voor cultureel onderwijs; 
 • rijschoolhouders;
 • de reisbranche, zoals reisbemiddelingsbureaus en reisorganisatoren;
 • casino’s;
 • toegevoegd 28 maart: extra groepen ondernemers in de non-foodsector zoals winkeliers.

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. U kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming.

Om te zien of uw activiteit valt onder de vastgestelde SBI codes gaat u naar: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes

De SBI-code van uw hoofdactiviteit staat in het Uittreksel Handelsregister van uw
KVK-inschrijving. Heeft u meerdere (neven)activiteiten? De hoofdactiviteit is altijd de bovenste code.

Waar moet u aan voldoen om gebruik te kunnen maken van de TOGS?

 • De hoofdactiviteit van uw onderneming, zoals die in het Handelsregister van KVK is opgenomen, moet overeenkomen met één van de hoofdactiviteiten die zijn opgenomen in de beleidsregel;
 • Uw onderneming mag geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Hiervan uitgezonderd zijn kroeg- en restauranteigenaren die een horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben;
 • U verwacht dat uw onderneming in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van tenminste € 4.000,- zal lijden; 
 • U heeft minstens € 4.000,- aan vaste lasten in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020;
 • Uw onderneming heeft maximaal 250 medewerkers in dienst en is geen overheidsbedrijf;
 • Uw onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij KVK voor 15 maart 2020;
 • Uw onderneming is niet failliet en heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 
Waar en wanneer kunt u een aanvraag doen om gebruik te kunnen maken van de TOGS?
U als ondernemer kunt vanaf nu een aanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U heeft 3 maanden de tijd (tot en met vrijdag 26 juni 2020) om een aanvraag in te dienen. 
Ga naar: https://www.rvo.nl/

Heeft u vragen of wilt u dat wij het voor u aanvragen neem dan contact op met uw contactpersoon, Tabitha Rozeboom Bos of Julian Pieper. Wij regelen het graag.

Bel 0184 49 68 00 of mail
 
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers - Tozo
De Tozo-regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. Er kan een beroep worden gedaan op twee voorzieningen:
 • inkomensondersteuning tot het sociaal minimum (gift);
 • lening voor bedrijfskapitaal.

Inkomensondersteuning

Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen in (een deel van) de maanden maart, april, mei minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld.
 
Hoeveel bedraagt de maximale inkomensondersteuning?
Voor gehuwden en samenwonenden zal het inkomen worden aangevuld tot een bedrag van € 1.500 netto en voor alleenstaanden tot € 1.050 netto. Verdient u nog meer dan deze bijstandsnorm dan heeft u geen recht op aanvulling.
Voor een echtpaar of samenwonenden (met kinderen) waarvan beide partners zelfstandige ondernemer zijn is € 1.500 netto het maximumbedrag dat wordt uitgekeerd, conform de regels van de Participatiewet. De regeling geldt vooralsnog tot 1 juni 2020.

Lening voor bedrijfskapitaal

Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157 met een rente van 2% per jaar. Deze lening is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft er niet te worden afgelost.
 
Voor wie is de Tozo-regeling bedoeld?     
De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers onder wie zzp'ers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie aan te melden.  
Meer specifiek gelden de volgende eisen:
 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • woonachtig in de gemeente waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd. 

Vanaf wanneer geldt de Tozo-regeling?   

De regeling werkt terug tot 1 maart. Wanneer u vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van corona-gerelateerde maatregelen, kunt u bij de gemeente waar u woont een aanvraag indienen. Kijk hiervoor op de website van uw woongemeente of het uitvoeringsorgaan waar uw gemeente mee samenwerkt.

Welke informatie moet u aanleveren bij de gemeente voor de Tozo?    

De gemeente moet na kunnen gaan of u recht heeft op de tijdelijke regeling. Er zal bijvoorbeeld gevraagd kunnen worden naar uw inschrijving bij de KVK en naar uw
ID-bewijs. Verder heeft de gemeente informatie nodig over de samenstelling van uw huishouden en kan u dus vragen of u een partner heeft en/of inwonende kinderen. Waarschijnlijk zal er ook informatie gevraagd worden over uw onderneming, bijvoorbeeld in welke sector u werkt en of u personeelsleden heeft. Hiermee helpt u om zicht te krijgen op het gebruik van de regeling. Om de regeling vlot te kunnen uitvoeren hebben het vermogen en het inkomen van de partner geen invloed op de tegemoetkoming.


Wat is de procedure van de Tozo-regeling?

Een aanvraag voor de Tozo wordt zo veel mogelijk digitaal uitgevoerd en kan binnen vier weken worden afgerond. Volg hiervoor de instructies van uw gemeente via de website.
 
Heeft u nog vragen over deze regeling? Neemt u dan contact op met Tabitha Rozeboom Bos of Julian Pieper.
Bel 0184 49 68 00 of mail
 
Banken ruimhartig met uitstel aflossing
Zoals al eerder gemeld hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank gezamenlijk besloten om bij in de kern gezonde bedrijven 6 maanden uitstel van aflossing te verlenen bij financieringen tot 2,5 miljoen euro. Bij ABN AMRO ontvangt u automatisch
6 maanden uitstel van aflossing én rente. Bij ING en Rabobank kunt u via de website van de bank een aanvraag voor uitstel van aflossing indienen.

ABN AMRO heeft inmiddels besloten om de grens van de regeling te verhogen naar
50 miljoen euro.

Inmiddels hebben wij voor diverse klanten verzoeken tot uitstel en noodkredieten georganiseerd.
Wij zijn verheugd over de betrokkenheid bij de banken.
Voorziet u liquiditeitsmoeilijkheden neem dan direct contact op met uw contactpersoon, Tabitha Rozeboom Bos of Julian Pieper. Wij staan voor u klaar!
Bel 0184 49 68 00 of mail
 
Exportkredietverzekering verruimd vanwege coronacrisis
In de strijd tegen de coronacrisis heeft de overheid een verruiming van de exportkredietverzekering bekendgemaakt. Dit om met name exporteurs tegemoet te komen bij de problemen die ze vanwege het coronavirus ondervinden.
De exportkredietverzekering biedt een garantie vanuit de overheid voor een afgesloten exportkrediet. De verzekering betreft de export van kapitaalgoederen en diensten. Lijdt u inderdaad schade omdat een afnemer uw rekening niet voldoet, dan kunt u of uw verzekeraar de schade op de overheid verhalen.
De verruiming van het exportkrediet betekent onder andere dat exportkredietverzekeringen die korter lopen dan twee jaar, kunnen worden gedekt. Dit was eerst niet het geval. Daarnaast wordt de binnenlandse dekking verruimd, wordt het landenbeleid flexibeler en is voor meer landen dekking te verkrijgen.
De verruiming betekent ook dat er een hogere dekking komt en dat procedures worden versneld.
 
Bijzonder uitstel belastingen
Hetgeen wij in onze nieuwsbrief van 23 maart hebben gecommuniceerd over de mogelijkheden van uitstel blijft ongewijzigd van kracht.
Zoals in onze vorige nieuwsbrief uiteengezet, behoeft uitstel voor het betalen van belastingen pas te worden aangevraagd wanneer er een aanslag is ontvangen. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. De invorderingsrente is vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat vanaf 1 juni 2020 (voor de inkomstenbelasting vanaf 1 juli 2020) tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt.
 
Voor alle duidelijkheid u moet voor alle belastingen altijd aangifte blijven doen, maar wanneer u liquiditeitsmoeilijkheden voorziet vanwege de coronacrisis dan betaalt u de betreffende belasting niet en wacht u op de naheffingsaanslag. Zodra deze binnen is moet er per brief om uitstel van betaling worden gevraagd met het verzoek om de verzuimboete naar nihil te verminderen. 
Vanaf het moment dat er om uitstel wordt verzocht, worden de invorderingen meteen stopgezet en krijgt u automatisch 3 maanden uitstel. De verklaring van een derde deskundige is niet meer nodig.
 
Ondernemers kunnen ook voor een langere periode uitstel vragen. In dat geval vraagt de Belastingdienst wel om aanvullende informatie om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. De ondernemer kan de eerste drie maanden gebruiken om deze informatie te verstrekken. De Belastingdienst onderzoekt nu welke informatie nodig is en hoe deze zo eenvoudig mogelijk kan worden aangeleverd. Zodra dit bekend is zullen wij u hierover informeren.
 
Tevens attenderen wij erop dat rechtspersonen altijd melding moeten doen van betalingsonmacht voor loonheffing, omzetbelasting of premies bedrijfspensioenfonds. Dit kan door middel van een daarvoor bestemd formulier van de Belastingdienst en wel binnen 14 dagen na de dag waarop de belasting of premies behoorden te zijn betaald. Voorbeeld: aangifte loonheffingen februari: uiterlijk 31 maart betalen. Als dit niet kan dan vóór 15 april melden.
 
Heeft u vragen over melding van betalingsonmacht of indiening van een verzoek om uitstel van betaling, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon. 
Bel 0184 49 68 00 of mail
 
Tot slot
Bij het uitbrengen van deze Nieuwsbrief was de nadere uitwerking van de NOW / Tegemoetkoming loonkosten nog niet bekend. Zodra dit bekend is zullen wij u zo spoedig een nieuwsbrief toezenden.
 
Uw adviseurs bij Hoek en Blok staan voor u klaar om u met raad en daad ter zijde te staan.
 
Vanuit de overheid zijn er diverse informatie sites beschikbaar zoals:
 
Namens directie en medewerkers wensen wij iedereen sterkte en succes om uw onderneming door deze moeilijke tijd heen te loodsen.
 
Contact
communicatie@hoekenblok.nl
www.hoekenblok.nl
Facebook   Twitter   Linkedin
Sliedrecht
Stationspark 625
3364 DA Sliedrecht
+31 (0)184 49 68 00
Barendrecht
Tuindersweg 22
2991 LR Barendrecht
+31 (0)180 64 54 64
Morison KSi