Rust en ruimte om te ondernemen Lees online  |  Afmelden
Hoek en Blok
Coronacrisis:
Introductie
Coronacrisis of niet, dien uw btw-aangifte op tijd in
Ontslag per juni mogelijk bij nieuwe NOW-regeling
De NOW-regeling is op een aantal punten opnieuw aangepast
Extra KKC-regeling: Klein Krediet Corona
Tot slot
 
Introductie
We zijn blij dat het aantal coronabesmettingen is teruggelopen, net als het aantal IC-opnames. De start voor het kabinet Rutte om de lockdown verder te versoepelen. Hiermee is de stip op de horizon gezet.
Het kabinet is nu bezig met een nieuw economisch noodplan.  Het kabinet hoopte deze week hiermee te komen, maar dat duurt langer. Het nieuwe plan zal voortborduren op het eerste steunpakket, maar dan met meer maatwerk, althans dat is de verwachting.
 
Coronacrisis of niet, dien uw btw-aangifte op tijd in
Met die waarschuwing komt de Belastingdienst, die merkt dat het aantal aangiften achterloopt in vergelijking met vorig jaar. De belastingdienst wijst erop dat ondernemers zonder btw-aangifte geen uitstel van het betalen van belastingen kunnen krijgen.
 
De deadline voor het indienen van btw-aangiften voor het eerste kwartaal is inmiddels verlopen. Arno van Dongen, directeur voor het MKB bij de Belastingdienst, roept bedrijven die dat nog niet hebben gedaan op alsnog hun btw-aangifte te doen.
Dat geldt ook wanneer ondernemers amper of geen omzet hebben gedraaid. De Belastingdienst heeft de btw-gegevens namelijk ook nodig om zicht te houden op de omzetontwikkeling bij Nederlandse bedrijven.
 
Heeft u vragen of kunnen wij u helpen neem dan contact op met uw contactpersoon.
 
Bel 0184 64 54 64 of mail
 
Ontslag per juni mogelijk bij nieuwe NOW-regeling
Bedrijven die gebruikmaken van de NOW-regeling om een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers te krijgen, mogen waarschijnlijk vanaf juni werknemers ontslaan. Dit zei minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens een interview. Volgens hem zal het kabinet hiertoe besluiten om andere banen te behouden.
 
Boete verdwijnt
Bedrijven die nu van de NOW-regeling gebruikmaken, mogen hun werknemers niet om bedrijfseconomische redenen ontslaan. Doen zij dat wel, dan volgt een correctie op de NOW-subsidie door middel van een boete. Die boete verdwijnt hoogstwaarschijnlijk in het tweede steunpakket dat er per juni aan zit te komen. Volgens Koolmees zal het grootste deel van het steunpakket worden verlengd, maar het is nog onduidelijk welke voorwaarden daaraan worden verbonden. Het kabinet zal dit pakket zo spoedig mogelijk bekend maken.
 
Extra voorwaarden nieuwe NOW-regeling
Volgens Koolmees kent de verlengde NOW-regeling, naast dat de eerdergenoemde boete verdwijnt, ook nog extra voorwaarden. Zo mogen er geen winstuitkeringen aan aandeelhouders plaatsvinden, mag er geen dividend worden uitgekeerd en mogen geen eigen aandelen worden ingekocht. Deze voorwaarden worden nu ook al toegepast bij concerns met minder dan 20 procent omzetverlies, waarbij een van de bv’s een beroep op de NOW-regeling wil doen.
 
Wanneer er meer bekend is zullen wij u hierover informeren.
 
De NOW-regeling is op een aantal punten opnieuw aangepast
De NOW-regeling vergoedt tot 90 procent van de loonkosten van bedrijven die minstens 20 procent omzetverlies hebben. Het omzetverlies wordt bepaald op basis van 25 procent van de omzet van 2019. Dit moet worden vergeleken met de omzet in de periode maart tot en met mei 2020. Werkgevers kunnen echter ook kiezen voor een periode die een of twee maanden later start.
 
De nieuwe aanpassingen:

1. Nederlandse bankrekening niet meer vereist

 
Een van de aanpassingen betreft de eis dat het bedrijf dat de NOW aanvraagt, over een Nederlands bankrekeningnummer moet beschikken. Deze eis vervalt, omdat dit in de praktijk soms tot forse moeilijkheden leidt. Werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer hoeven dus niet langer een Nederlands bankrekeningnummer aan te leveren.

2. Akkoord met openbaarmaking
 
Degene die de NOW aanvraagt, gaat ook automatisch akkoord met een eventuele openbaarmaking van gegevens inzake de NOW-aanvraag in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Bepaalde informatie waarover het UWV beschikt kan in het kader van de subsidieaanvraag echter concurrentiegevoelig zijn. Daarom is ervoor gekozen om de automatische instemming alleen te laten gelden voor een aantal gegevens die voor transparantie over de besteding van publieke middelen het meest van belang zijn, maar geen bedrijfsgevoelige informatie prijsgeven.
 
3. Wijziging concernbenadering
 
Er is een verduidelijking op de concernbenadering gekomen. Voor NOW-aanvragen was en is er sprake van een concernbenadering, deze houdt in dat als het gehele concern een omzetverlies heeft van meer dan 20 procent dan komen alle (werk)maatschappijen in aanmerking voor een NOW-aanvraag, ook personeels-bv’s.
Uit de verduidelijking van 7 mei is gebleken dat als een concern niet in aanmerking komt voor de NOW-aanvraag doordat er sprake is van minder dan 20 procent omzetverlies er onder voorwaarden wel een beroep gedaan kan worden op de werkmaatschappijregeling. Deze regeling zorgt ervoor dat werkmaatschappijen die meer dan 20 procent omzetverlies hebben toch in aanmerking kunnen komen voor NOW-aanvragen, mits deze werkmaatschappij geen personeels-bv is. Hier worden wel extra voorwaarden aan gesteld:

  • Er worden eisen gesteld aan het dividend- en bonusbeleid;
  • Er is een akkoord nodig met de vakbond over werkbehoud; bij werkmaatschappijen met minder dan twintig werknemers door middel van een vertegenwoordiging van werknemers;
  • Er komt een aanvullende vereiste accountantscontrole.

4. Geen melding loonkostensubsidie

Werkgevers die de NOW aanvragen en ook recht hebben op de loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking, hoeven deze subsidie niet met de NOW te verrekenen. Daarom is melding van de toekenning van de NOW-subsidie aan de gemeente niet meer nodig.
 
Extra KKC-regeling: Klein Krediet Corona
De KKC is een overbruggingsfinanciering om kleine ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus.
 
Wat houdt het overbruggingskrediet gericht op kleine bedrijven (Klein Krediet Corona) in?
De Nederlandse overheid staat voor 95 procent garant voor relatief kleine financieringsbehoeften van € 10.000 tot € 50.000.
 
Onder welke voorwaarden worden deze leningen verstrekt?
De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 
1 januari 2019.
Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal
€ 10.000 tot maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar en de rente bedraagt maximaal 4 procent. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2 procent als vergoeding.
 
Voor welke ondernemers is het Klein Krediet Corona bedoeld?
De KKC is gericht op kleine ondernemers: micro-, midden- en kleinbedrijf. Het gaat naar schatting om enkele tienduizenden ondernemingen in Nederland.
 
Waar kunnen ondernemers terecht voor de KKC-regeling?
In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C-financiers met een accreditatie, mogen de regeling ook aanbieden.
 
Vanaf wanneer kunnen ondernemers een aanvraag doen?
De regeling zal ter goedkeuring worden aangemeld bij de Europese Commissie (EC) onder het Tijdelijke Europees steunkader Covid-19. De daadwerkelijke inwerkingtreding en de vormgeving van de regeling zijn afhankelijk van de goedkeuring van de Europese Commissie. Na akkoord van de Europese Commissie kunnen ondernemers bij de financiers terecht. De banken hebben aangegeven dat ze – op voorwaarde van de Europese goedkeuring – half mei gereed zijn om aanvragen van ondernemers te ontvangen.
 
Wanneer er meer bekend is zullen wij u ook hierover informeren.
Voor vragen of financieringsaanvragen kunt u terecht bij Tabitha Rozeboom Bos of Julian Pieper.
Bel 0184 49 68 00 of mail
 
Tot slot

Wanneer u hulp nodig heeft of van gedachten wilt wisselen over uw bedrijfsvoering neemt u dan contact op met uw contactpersoon.
Onze specialisten staan graag voor u klaar.
 
Vanuit de overheid zijn er diverse informatiesites beschikbaar zoals:

 
 
Contact
communicatie@hoekenblok.nl
www.hoekenblok.nl
Facebook   Twitter   Linkedin
Sliedrecht
Stationspark 625
3364 DA Sliedrecht
+31 (0)184 49 68 00
Barendrecht
Tuindersweg 22
2991 LR Barendrecht
+31 (0)180 64 54 64
Morison KSi